တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို အုပ္စိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပို႔ကြန္ရက္တခု တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳစုသည့္ တ႐ုတ္စစ္အင္အားဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

”တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၂ဝ၂ဝ”အမည္ရ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝဝ ပါ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝး၌ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာအျပင္ အာဖရိကႏွင့္ ဗဟိုအာရွေဒသ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေထာက္ပို႔စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ထားဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ဘက္ရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြက္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ အစီအစဥ္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။

၎အစီအစဥ္တြင္ ပို၍ႀကီးမားေသာ အျမင္တခုရွိေနၿပီး ယင္းမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအုပ္စီးေရး သမုဒၵရာႏွစ္စင္းမဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံတည္ေဆာက္ရန္အထိ ရည္႐ြယ္ထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေႂကြးႏြံနစ္ က်န္ရစ္ႏိုင္ေျခ ရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေနာက္စီမံကိန္းပမာဏကို ၁ ဘီလီယံအထိ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဖရိကတိုက္မွ နမီးဘီးယားႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဗန္ေနာတူႏွင့္ ေဆာ္လမြန္းကြၽန္းစုႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာသစ္သည္ တ႐ုတ္၏ ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန႔္ၾကက္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အဓိကထား ျပဳစုထားေၾကာင္း အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ပင္တဂြန္မွ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္သည္အာဖရိကဦးခ်ိဳေဒသျဖစ္သည့္ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးျပည္ပအေျခစိုက္စစ္စခန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ယင္းမွာ တ႐ုတ္၏တခုတည္းေသာ ျပည္ပစစ္စခန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က အဆိုပါ စစ္စခန္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးအပ္ေရး၊ လုံၿခဳံ ေရးအေစာင့္အၾကပ္မစ္ရွင္မ်ားအတြက္ အဓိကရည္႐ြယ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ခံစာအရ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းရွိ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကို ထိပါးလာပါက စစ္ေရးအရ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္အတြက္ ကေမာၻဒီးယား ေရတပ္စခန္းမ်ားကိုအသုံးျပဳႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ သေဘာတူညီမႈတခု လက္မွတ္ထိုးထားသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ေမာ္႐ိုး
Ref; Nikkei Asian Review