ထိုသို႔တပ္ျဖန္႔မႈသည္ ၎ေဒသအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယေရတပ္အေနျဖင့္Malacca ေရလက္ၾကားအေပၚတြင္လည္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္​ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ထုိ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရွင္က်င္း ေဒသရွိ ဟိုတန္ ေလတပ္စခန္းသို႔ တ႐ုတ္၏ J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ၂ စင္းေရာက္ရွိ လာသည္ ဟုသိရွိရသည္။အဆိုပါေလတပ္စခန္းသည္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေအဆိုင္ခ်င္း နယ္ေျမႏွင့္ ၃၂၀ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၂၀၀) ခန႔္ကြာေဝးသည္။

ဇြန္လအတြင္းက ေအဆိုင္ခ်င္း ႏွင့္ လာဒတ္ အၾကားရွိ ဂယ္ဝမ္ ေတာင္ၾကားအနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနယ္စပ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာလက္ရွိအခ်ိန္ထိတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ အိႏၵိယ သည္ လာဒတ္ တြင္ ဒတ္ေဆာ့ ရာဖဲလ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္သစ္ ၅ စင္းကို တပ္ျဖန႔္ခ်ထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ရာဖဲလ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္သည္ ဟီမာခ်ယ္ ပရာဒက္ရွ္ ရွိေတာင္ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ညဖက္ပ်ံသန္းမႈမ်ားအတြက္ေလ့က်င့္ ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဟင္ဒူစတန္တိုင္း ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔သည္ဟိမဝႏၲာေဒသ၌တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္အသာစီးရရန္ ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္အေနျဖင့္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ အထက္စီးရခဲ့ေၾကာင္း၊

တ႐ုတ္ ၏တစ္ေယာက္စီး J-20 သည္ ေရဒါမွဖမ္းယူႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္ကိုယ္ေပ်ာက္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ အသံထက္ျမန္ေသာ အျမန္ႏႈန္းေၾကာင့္ ေဝဟင္တြင္အသာစီးရႏိုင္သည္ ဟုစစ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ ဘက္မွဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာေသာ တစ္ေယာက္စီးႏွင့္ ၂ ေယာက္စီး ရာဖဲလ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ j-20 မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ခဲယဥ္းျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ေရဒါစနစ္ပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ရာသီဥတုတြင္မဆို ပစ္မွတ္မ်ိဳးစုံ ကိုေျခရာခံႏိုင္သည့္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဘက္စုံသုံး ရာဖဲလ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ j -20 မ်ားထက္သိသိသာသာေသးငယ္ ေပါ့ပါးသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့သည့္ ရာဖဲလ္ တိုက္ေလယာဥ္သည္အသံထက္အျမန္ႏႈန္း ၁.၈ မက္ အထိျမႇင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ၁၈၅၀ ကီလိုမီတာ(၁၁၄၉ မိုင္)အထိတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ j -20 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အသံထက္အျမန္ႏႈန္း ၂ မက္ ရွိၿပီး ၂၀၀၀ကီလိုမီတာ(၁၂၄၂ မိုင္) အထိတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။

ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ား၏အျမင့္သည္ မီတာ ၈၀၀၀ ေက်ာ္(၂၆၂၄၇ ေပ)ရွိသျဖင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုအျမင့္ေပကိုေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္မွာ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ရာဖဲလ္ တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္အျမင့္ေပမွာ ၁၆၀၀၀ မီတာ (၅၂၄၉၃ ေပ)ခန႔္ျဖစ္ၿပီး j-20 ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္အျမင့္ေပမွာ ၂၀၀၀၀ မီတာေက်ာ္ (၆၅၆၁၆ ေပ)ခန႔္ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ဖီးနစ္ ႐ုပ္သံမွ စစ္ေရးတင္ဆက္သူ စုန႔္ က်ဳံးပင္ မွတ႐ုတ္ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ကို တ႐ုတ္တပ္မေတာ္မွအျခားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အတူတပ္ျဖန႔္ေနရာခ်သြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

j-20 တိုက္ေလယာဥ္ကို အျခားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို အေကာင္းဆုံးၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စုန႔္က်ဳံးပင္ မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္၎တို႔၌ j-20 တိုက္ေလယာဥ္မည္မွ်ရွိသည္ကိုေျပာၾကားျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း အနည္းဆုံးအစင္း ၅၀ ခန႔္ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရသည္။

Myanmarnews24