ပူစီနံကိုတစ္ရက္ကိုအညြန္ ့ခုႏွစ္ညြန္ ့စားေပးပါ ။

က်မရဲအသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဝမ္းဗိုက္ထဲ့မွာအနာျဖစ္ပီးေရာဂါက်ြမ္းေနလို ့ေဆးရုံကလက္မခံဘဲေသာက္ေဆးေလးဆယ္ငါးရက္စာေပးပီးျပန္ခိုင္းခဲ့တယ္ ။

အိမ္ေရာက္ေတာ့ပူစီနံကိုိသုပ္စားတယ္ ။ျမွဳပ္စားပီးေလးဆယ့္ငါးရက္ျပည္ ့ေတာ့ေဆးရုံျပန္သြားျပတယ္။ေရာေပ်ာက္သြားတယ္။ဆရာဝန္ေတြအံ့ေအာသြားတယ္။

‎ေဒၚခင္ျမင့္ေအာင္