ဗိုိက္ပူၿပီး ေလမလည္ရသူေတြအတြက္ေဆးနည္း

ေလပြ(ဗိုိက္ပြ)ၿပီး မအီမသာျဖစ္ေနပါက ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြြက္ႏုေလးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္ႏုုေလးေတြကို ေရသန႔္သန႔္ထဲမွာ ထည့္စိမ္ပါ။

တစ္နာရီ စိမ္ထား‌‌ေပးက ပို၍‌‌ေက‌ာင္းပါသည္။ အကယ္၍ အေရးေပၚသုံးလိုပါက နာရီဝက္ အနည္းဆုံး စိိမ္ထားေပးၿပီး ေသာက္ေပးပါက သက္သာ‌ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

ဗိုိက္ေဖာင္း ေနသူေတြအတြက္ ၎အရြက္ႏုမ်ားကို ႀကိတ္ၿပီး ပူေႏြးေစရန္ မီးျဖင့္ အပူသင့္႐ုံေပးၿပီး ဝမ္းဗိုက္ကို ၾကပ္ စည္းေပးပါ။

ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ေလပြျခင္း သက္သာၿပီး ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားပါလိိမ့္မည္။

မူရင္းေရးသူထံမွ ျပန္လည္မၽွေဝပါသည္္

ခရစ္ဒစ္္